Stiftelsen

Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne äger de immateriella rättigheterna efter Carl Malmsten. Stiftelsens ändamål är att främja Carl Malmstens pedagogiska vision om det stora värdet av hantverk i förening med konstnärlig känsla för att samöva människans alla sinnen och att leva och verka i harmoni med naturen.

Bakgrunden till stiftelsen framgår ur makarna Siv och Carl Malmstens inbördes testamente. Där tydliggörs viljan att sonen Torgils skulle ärva aktiemajoriteten och sörja för fortsatt drift av ”Malmstensbolaget” (Carl Malmsten AB). Siv överlevde sin man femton år och avled 1987. Torgils Malmsten tog då initiativ, dels att samla alla övriga aktier genom köp eller som gåva från släktingar, och dels att avskilja hela bolaget som egendom för vår stiftelse. Bolaget hade under Carls levnad varit centrum för all hans pedagogiska, kulturella och kommersiella verksamhet. De rättigheter som hade genererats i bolaget, mest i form av ritningar och förlagor, utgör därför grunden för stiftelsens licensverksamhet. Affärsrörelsen i butiken på Strandvägen i Stockholm, utom de immateriella rättigheterna, såldes av stiftelsen 1999 till sonsonen Jerk Malmsten. Malmstenbutiken AB är numera licenstagare till Stiftelsen.

Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne:

  • – Utser stipendiater och delar ut stipendier
  • – Sköter kontakter utåt mot allmänheten och myndigheterna
  • – Utövar ägarrollen i förvaltningsbolaget Carl Malmsten AB
  • – Verkar i övrigt för Stiftelsens syften

Stipendier

Stiftelsen delar ut stipendier till svenska (med svenska avser vi i detta fall i Sverige bosatta) personer under 40 år, som är eller har varit, elever vid någon av Carl Malmstens skolor eller liknande utbildning. Och som i handling (arbetsprover, förslag till vidareutveckling nationellt eller utomlands) visar särskild fallenhet för att föra Carl Malmstens vision vidare. Läs mer om stipendier och ansökningar

Stiftelsen grundar sin ekonomi på avkastningen från licensiering av sina rättigheter. Stiftelsens helägda dotterbolag Carl Malmsten AB sköter den administrativa och finansiella förvaltningen samt ingår avtal med licenstagare som har egen tillverkning och marknadsföring av möbler och textilier.

Styrelse 2021

Nicola Nerström, styrelseordf.
Hanna Berndalen, sekr.
Annika Malmsten
Peter Malmsten
Olle Dahlkild
Mats Norberg
Annika Söderqvist
Urban Willows

 

Carl Malmsten AB

Stiftelsens ekonomi administreras av ett aktiebolag som ägs av stiftelsen till 100%

Bolagets styrelse 2021

Olle Dahlkild, ordförande fom 2019 07 01
Nicola Nerström
Urban Willows
Martin Johansson