Ansökningsformulär, hantverksstipendium

Formell ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast 15 oktober varje år.
Besked om beviljat stipendium meddelas under efterföljande november.

Fält markerade med asterix (*) är obligatoriska

Sökande

Format: ÅÅMMDD

Om ja, ange årtal du erhöll stipendiet. Om nej, låt detta fält vara tomt.
Om ja, ange namnet på organisationen du erhäll stipendiet ifrån. Om nej, låt detta fält vara tomt.

Min historia inklusive beskrivning av vad ett eventuellt stipendium ska användas till, samt meriter/arbetsprov. Max 2 A4-sidor. Tillåtna filformat: pdf. Maximal filstorlek: 50MB.

Filnamn:

Filstorlek:

Avslag motiveras inte av stiftelsen. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas ej. Stiftelsen förbehåller sig rätten att använda insänt material för publicering på hemsidan eller vid andra tillfällen.
På nästa sida ska du få en bekräftelse på att formuläret är inskickat.