Att stimulera utvecklingen av ett levande svenskt hantverk

Stiftelsen delar årligen ut stipendier för att stimulera utvecklingen av ett levande svenskt hantverk. Berättigade att söka är svenska* män och kvinnor under 40 år som genomgått eller genomgår utbildning i någon av de skolor som grundats av Carl Malmsten eller har likvärdig utbildning.

Stipendiesummorna varierar och är beroende av tillgängliga medel. Genom att köpa möbler bidrar du till stipendierna och tillsammans med de kreativa unga talangerna för du utvecklingen av ett levande svenskt hantverk mot framtiden.

*) Med ”svenska” avser vi i detta fall ”i Sverige bosatta”

Det finns två olika stipendier att söka:

Hantverksstipendier

Belopp: Mellan 5 000 och 25 000 SEK. Stiftelsen kan i enstaka fall även dela ut högre belopp till sökande som av styrelsen anses särskilt meriterad. Formell ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast 15 oktober. Besked om beviljat stipendium meddelas senast två veckor före stipendieutdelningen, som sker på Carl Malmstens födelsedag den 7 december.

Så ansöker du om hantverksstipendium:

Fyll i rätt digitalt ansökningsformulär och ladda dessutom upp ett dokument, t ex pdf, med följande information:

  • Vad ett eventuellt stipendium ska användas till
  • ”Min egen historia”. Skriv max två A4-sidor och berätta med egna ord om din egen nuvarande situation och hur du ser på din verksamhet i framtiden
  • De meriter/arbetsprover du önskar åberopa.

 

Resestipendier

Berättigade att söka är studerande vid skolor enligt ovan som avser att vidareutbilda sig genom att besöka relevanta studiemål inom Sverige eller utomlands. Resestipendium kan sökas av enskild person eller av företrädare för grupp med planerat, samordnat gruppreseprogram.

Belopp: Vid gruppresa varierar beloppet med hänsyn till färdmål och anknytningen till utbildningen.

Person som reser individuellt kan få högst 25 000 SEK.

Formell ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast 1 mars . Besked om beviljat stipendium meddelas andra veckan i april.

Så ansöker du om resestipendium, Individuell resa:

Fyll i rätt digitalt ansökningsformulär och ladda dessutom upp ett dokument, t ex pdf, med följande information:

  • Uppgift om resans mål och ändamål
  • Budget för resan
  • De meriter/arbetsprover du önskar åberopa

Så ansöker du om resestipendium, Gruppresa:

Fyll i rätt digitalt ansökningsformulär och ladda dessutom upp ett dokument, t ex pdf, med följande information:

  • Uppgift om resans mål och ändamål
  • Budget för resan
  • Vem som är ansvarig ledare: Beskrivning av gruppen inklusive lista på deltagare med namn och födelsedatum

 

Ofullständig eller för sent inkommen ansökan behandlas ej. Stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera insända bilder och annat material på vår hemsida eller i andra sammanhang.

 

Ansökan om hantverksstipendium är nu Stängd

Stipendiater Sedan 2009

läs namnen