Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne äger de immateriella rättigheterna efter Carl Malmsten

Stiftelsens ändamål är att främja Carl Malmstens pedagogiska vision om det stora värdet av hantverk i förening med konstnärlig känsla för att samöva människans alla sinnen och att leva och verka i harmoni med naturen.

Bakgrunden till stiftelsen framgår ur makarna Siv och Carl Malmstens inbördes testamente. Där tydliggörs viljan att sonen Torgils skulle ärva aktiemajoriteten och sörja för fortsatt drift av ”Malmstensbolaget” (Carl Malmsten AB). Siv överlevde sin man femton år och avled 1987. Torgils Malmsten tog då initiativ, dels att samla alla övriga aktier genom köp eller som gåva från släktingar, och dels att avskilja hela bolaget som egendom för vår stiftelse. Bolaget hade under Carls levnad varit centrum för all hans pedagogiska, kulturella och kommersiella verksamhet. De rättigheter som hade genererats i bolaget, mest i form av ritningar och förlagor, utgör därför grunden för stiftelsens licensverksamhet. Affärsrörelsen i butiken på Strandvägen i Stockholm, utom de immateriella rättigheterna, såldes av stiftelsen 1999 till sonsonen Jerk Malmsten. Malmstenbutiken AB är numera licenstagare till Stiftelsen.

Stiftelsen delar ut stipendier till svenska kvinnor och män under 40 år, som är eller har varit, elever vid någon av Carl Malmstens skolor eller liknande utbildning. Och som i handling (arbetsprover, förslag till vidareutveckling nationellt eller utomlands) visar särskild fallenhet för att föra Carl Malmstens vision vidare.

Stiftelsen grundar sin ekonomi på avkastningen från licensiering av sina rättigheter. Stiftelsens helägda dotterbolag Carl Malmsten AB sköter den administrativa och finansiella förvaltningen samt ingår avtal med licenstagare som har egen tillverkning och marknadsföring av möbler och textilier.

Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne:
· utser stipendiater och delar ut stipendier
· sköter kontakter utåt mot allmänheten och myndigheterna
· utövar ägarrollen i förvaltningsbolaget Carl Malmsten AB
· verkar i övrigt för Stiftelsens syften

Styrelse 2018
Nicola Nerström, styrelseordf.
Hanna Berndalen, sekr.
Anna Kraitz, ekonomi, styrelseordf. Carl Malmsten AB
Annika Malmsten
Peter Malmsten
Silva Malmsten
Mats Norberg
Annika Söderqvist
Urban Willows
Daniel Prytz

Stipendium Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne

Läs mer
Stol Widemar, Carl Malmsten 1942

1942