Noga utvalda licenstagare

Förvaltningsbolaget (Carl Malmsten AB) ingår och övervakar avtal med serietillverkande företag gällande licenstillverkning och marknadsföring av produkter formgivna av Carl Malmsten. Licensföretagen är fristående privata bolag som har eller kan förvärva goda kunskaper om Carl Malmstens formspråk och kvalitetskrav. Nya licensavtal kan ingås med kvalitetsinriktade verkstäder efter ingående ömsesidig kännedom.

Royaltyn från licenstagarna finansierar Stiftelsens stipendier.

Kontaktpersoner:
Nicola Nerström, 072-202 69 16
Urban Willows, 0722-22 70 77

Stipendium Stiftelsen Carl & Siv Malmstens Minne

Läs mer