Tidvis en av de bästa i sitt slag världen.

En skola som under skiftande tidsepoker haft olika namn. Den gamla verkstadsskolan grundades år 1930 som en del av Carl och Siv Malmstens första pedagogiska experimentskola, Olofsskolan. Verksamheten fick läggas ner i brist på finansiering men kvar blev en viktig verksamhetsgren; Olofsskolans verkstad, som tidvis kom att vara en av de bästa möbelsnickeriutbildningar i världen.

1948 fick skolan namnet Malmstens Nyckelviksverkstadskola och senare, Carl Malmstens Verkstadsskola CMV. Idag ingår skolan som en del av verksamheten vid Linköpings Universitet, fram tills nyligen under namnet Carl Malmsten Furniture Studies, nu under namnet Malmstens. Många av 1900-talets mest uppskattade svenska möbler och gesällstycken har skapats vid skolan och under många år var en av ledarna för skolan den välkända Georg Bolin som även tog gitarrbyggarkonsten till nya höjder.

Idag utgörs utbildning av fyra treåriga program som motsvarar den internationella Degree of Bachelor vilket ger behörighet att studera vidare på magisternivå.
Läs mer om Malmstens på Linköpings Universitets hemsida.

Stipendium Stiftelsen Carl & Siv Malmstens Minne

Läs mer

Gesällarbete av Edvin Eklund 2013, Design: Edvin Ekholm och Martin Eckerberg. Bild Prins Eugens Waldemarsudde, Lars Edelholm.

Examensarbete 2010 av Josephine Erckrath. Bild Prins Eugens Waldemarsudde, Lars Edelholm.