Vid nästan 70 år fyllda startade CM sitt slutliga skolprojekt.

Capellagården på Öland var Carl Malmstens slutliga skolprojekt som han startade 70 år gammal. Den vackra gården blev bas för den skolby som han planerat under lång tid. Efter en inspirerande försöksverksamhet sommaren 1957 bestämde han sig för att realisera sina pedagogiska idéer. Hans vision var att skapa ”en skola för hand och ande”, en mötesplats för ungdom från hela landet, besjälade av en önskan att inom sitt hantverk förena skönhet och funktion. Carl Malmsten tillbringade också den sista delen av sitt verksamma liv på Capellagården. En pedagogisk försöksverksamhet med ”inredningsarkitekt” som utbildningsmål initierades av Carl Malmsten 1959. Den pågick till 1962 för sex av Carl särskilt utvalda elever (Capellagruppen), enligt en särskilt utarbetad kursplan. Utbildningen skiljde sig inte så mycket från dagens designutbildning i teoretiskt avseende, kanske mer i det praktiska. Expertföreläsare anlitades gällande alla relevanta ämnesområden. Carl Malmsten ställde alla sina resurser till förfogande och höll personligen i ämnen som möbelritning, formspråkets grammatik och förmedlade sin egen kvalitetsinriktade värdegrund. Varje elev skulle vid kursens slut ha formgivit, detaljritat och egenhändigt tillverkat ett överenskommet antal möbler och utarbetat entreprenadhandlingar för en vald specialinredning. Carl Malmsten anlitade som sammanhållande huvudlärare, arkitekten och formgivaren Iwan Näslund.

Capellagården har idag utbildningslinjer för Textil, Möbeldesign och Inredning samt Keramik. Dessutom finns här trädgårdsutbildning med stora egna odlingar. Samverkan mellan de olika linjerna och samvaron mellan de inneboende eleverna skapar synergieffekter i den kreativa utvecklingen hos studenterna. Det har många vittnat om och det styrker Carl Malmstens pedagogiska idé om behovet av en ostörd miljö i skön natur där alla sinnen övas och stimuleras.

Undervisningen bedrivs idag med stöd av statsbidrag. Läs mer på Capellagårdens egen webbplats.

 

Stipendium Stiftelsen Carl & Siv Malmstens Minne

Läs mer

Det lilla förmaket i makarna Malmstens bostad på Capellagården. Bild Prins Eugens Waldemarsudde, Lars Engelhardt.

Capellagården 2013. Bild Prins Eugens Waldemarsudde, Lars Engelhardt.

Capellagården 2013. Bild Prins Eugens Waldemarsudde, Lars Engelhardt.