Att lära sig att släppa loss kopplet av bundna andar som vill ut och skapa det som gläder själen.

Carl Malmstens viktigaste läromästare var den svenska naturen. Han var starkt kritisk till ”den känslolösa fulheten” hos en tilltagande industriproduktion av bruksföremål, husgeråd och möbler. Ett av hans mål var att förändra dåtidens stereotypa slöjdundervisning och istället föra in devisen om att övning ger färdighet och att ”en får pröve sig fram”. Han var övertygad om att människans fantasi behöver stimuleras genom att var och en från tidig ålder får ägna sig åt en kreativ syssla för att som han uttryckte det ”släppa loss hela kopplet av bundna andar som vill ut och skapa det som gläder själen och som är vackert, nyttigt, färgrikt, enkelt, torftigt-praktiskt, efter var och ens näbb och fason.”

Som pedagog beskrivs Carl Malmsten som sträng, patriarkalisk och ibland skarpt kritiskt men också ovanligt positiv och inspirerande. Han hade en särskild känsla för formspråk och proportioner och kunde förmedla detta på ett engagerat och träffande sätt, ofta med glimten i ögat.

Idag lever Carl Malmstens idéer om att sammanföra den ”praktiska och konstnärliga utbildningen i en upplöslig enhet” kvar genom utbildningarna.

Stipendium Stiftelsen Carl & Siv Malmstens Minne

Läs mer