Det har skrivits mycket både av och om Carl Malmsten

Carl Malmsten – en bibliografi över hans verk och liv. Tryck: Arkitektkopia AB, Norrköping. ISBN 91-633-0077–X
En bibliografi om CM som har utarbetats med stöd från EU, Valdemarsviks Kommun och Stiftelsen Siv och Carl Malmstens minne. Förteckningen omfattar ca 40 A4-sidor och innehåller alla kända artiklar, texter och böcker av och om Carl Malmsten. Den har forskats fram 2006 av bibliotekarien Erika Sundberg och rekommenderas för den som vill fördjupa sig grundligt.

Mer lättillgängligt i bokhandeln finns de nyutgivna böckerna:

Carl Malmsten  känd och okänd. 
Författare och redaktör, Lena Blomquist, Jure Förlag AB. 2012. ISBN 978–91–7223–230-3. Medförfattare: Carl-Göran Alneng, Stefan Andhé, Lars Ewö, Birgitta Karlström, Johan Knutsson, Agnes Nobel.

Carl Malmsten – formgivare och pedagog. 
Utkom till en jubileumsutställning (CM 125 år) på Waldemarsudde 2013-14:
Författare och redaktör, Daniel Prytz. Carlsson Förlag AB 2013 i samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde. Medförfattare: Carl-Göran Alneng, Ulf Brunne, Kersti Sandin Bülow, Johan Knutsson, Annica Kvint, Jerk Malmsten, Nicola Nerström, Jörg Uitz, Kerstin Wickman.

Tidigare utgivna viktiga böcker om CMs verksamhet, pedagogik och formgivning är:

Carl Malmsten.
 Författare Anna Greta Wahlberg, Förlag Signum. 1988. ISBN 91-85330-84-1

Inspiration och förnyelse- Carl Malmsten 100 år. 
Redaktör Elisabeth Stavenow- Hidemark. Förlags AB Wiken. 1988 Medförfattare: Britt Dahlberg, Helena Dahlbäck –Lutteman, Arne Klingberg, Anita Larson, Lena Larsson, Thyra Nordström, Iwan Näslund, Olle Pira, Erik Richter, Eilert Sigvardsson, Erik Sjögren, Hans Thorbjörnsson. Utkom till 100-års-jubileet för Carl Malmstens födelse.

Carl Malmsten hel och hållen. Bonniers 1969 Författare Erik Wennerholm. En uppriktigt skriven bok om personen och vännen Carl Malmsten utgavs av advokaten, författaren och styrelseordföranden i Carl Malmsten AB, Erik Wennerholm.

På tyska utgavs i Schweiz:
Carl Malmsten- Schwedische Möbel, 1954
. Författare Paul Artaria. Förlag Wepf & Co. Verlag, Basel

samt i Österrike:

Carl Malmsten 1888-1972 Leben, Lehre , Werk. Författare: Jörg Uitz.
Habitilationsschrift zur Erlangung der venia docenti für Raumkunst und Möbelbau eingereich an der Technischen Universität Graz 1998

På eget förlag, bl. a. i samband med utställningar och tillsammans med museer, samarbetspartners och bokförlaget Natur och Kultur har CM gett ut ett stort antal böcker, skrifter och kataloger, t. ex:
Om karaktären inom konstkulturen 1916
Skönhet och trevnad i hemmet 1925
Teckningar till enklare möbeltyper 1926
Förnyelse ur gammal grund 1947
Från barkbåt till eget hem 1944
Ung slöjd 1941
Förnyelse ur gammal grund 1947
Mittens Rike- en bok om Handens Verk och Mänsklig Odling 1949
Levande svensk tradition 1956
Bo i ro 1958
Lärlingar och mästare 1963
Pionjär och traditionsbevarare 1963
Annorlunda brobygge 1964
Återblick och rannsakan 1966
Rot och Krona 1969

Efter Carl Malmstens död har också bl. a. nedanstående böcker och skrifter utkommit:
Carl Malmstens Verkstadsskola 1930-80. Redaktör o förord Peo Scotte Möbler för Svenska hem 1975
Möbler för svenska hem 1975, CMAB
Brev 1981. CMAB Britt Sigvarsson/Siv Malmsten. (Häftad. Ynglingen CMs brevväxling med föräldrarna).
Carl Malmsten, Arkitekten, människan 1986. Författare Iwan Näslund.

Stipendium Stiftelsen Carl & Siv Malmstens Minne