Den kloka och kärleksfulla Siv Malmsten som aktivt deltog i sin makes projekt under hela livet.

”Som en gryning slog du mina sinnen, nästa gång, oh, nästa gång, dina ögon skola se in i mina.” Så skrev den 23-åriga Carl Malmsten i en dikt efter att han förälskat sig i den unga, vackra Siv Munthe. Efter en lång tid av ihärdig romantisk uppvaktning, omfattande ett frieri via brev, fick de varandra och förblev därefter oskiljaktiga. Bröllopet stod år 1917 och året efter fick paret sitt första barn. Siv var ämneslärare till yrket, utbildad på lärarinneseminariet i Stockholm. Hon deltog aktivt i sin makes verksamhet under hela sin levnadstid och bidrog med många pedagogiska perspektiv som hennes make hade god nytta av i sina skolprojekt.

Siv Malmsten överlevde sedan sin make med 15 år och när hon dog 1987 bildades vår stiftelse till det äkta parets minne. Läs mer under Stiftelsen och historik.

Siv & Carl Malmsten

Siv & Carl Malmsten vid Capellagårdens grind på ålderns höst.

Stipendium Stiftelsen Carl & Siv Malmstens Minne

Läs mer