Föredrag och information om Carl Malmsten och hans verk

Det finns många kännare av Carl Malmsten. Föredrag har hållits om honom, texter har skrivits i böcker och tidskrifter av t ex nedanstående personer, av vilka några efter separat överenskommelse kan bistå med föredrag eller annan information:

Agnes Nobel, docent i pedagogik, barnpsykolog, författare och universitetslektor.
Carl-Göran Alneng
, inredningsarkitekt, industridesigner, företagare. Elev och praktikant hos CM 1957-62 (Nyckelviksskolan, Capellagården, ”Capellagruppen”). Tidigare styrelseordförande i Stiftelsen Siv och Carl Malmstens Minne.
Daniel Prytz, intendent vid Nationalmuseum. Redaktör och författare av Carl Malmsten- formgivare och pedagog, Carlssons Förlag.
Hanna Berndalen, arkivarie. Ansvarig för Carl Malmsten-arkivet, Nacka.
Johan Knutsson, professor i Möbelkultur vid Malmstens, Linköpings universitet.
Jerk Malmsten, tidigare delägare i Malmstenbutiken, Strandvägen 5B, Stockholm, sonson till Siv och Carl Malmsten och har stor kännedom om sin farfar.
Kersti Sandin Bülow, inredningsarkitekt, professor i design vid Malmstens, Linköpings Universitet.
Lena Blomquist, jurist och konstvetare. Redaktör och författare av Carl Malmsten känd och okänd, Jure förlag.

För ytterligare information, kontakta stiftelseninfo@carlmalmsten.se

Detalj av en av Carl Malmstens gustavianska soffor. Bild Anneli Larsson för boken Carl Malmsten känd och okänd, Jure förlag

”Vad gör en Malmstenmöbel … Går den?” Svenska Dagbladet, 26.8.1929

Under slutet av 1920-talet och och några år framåt pågick en offentlig debatt mellan traditionalister och funktionalister, som kommenterades i pressen med en del humoristiska karikatyrer.

Stipendium Stiftelsen Siv och Carl Malmstens Minne