Möbelmästaren som genom sitt hantverk helst ville hyvla till en hel ny mänsklighet och en bättre värld.

”Han ville hyvla till en ny mänsklighet och en bättre värld”. Så skrev vännen, advokaten och författaren Eric Wennerholm i boken Carl Malmsten hel och hållen (1969) och det är ord som väl beskriver hur möbelmästaren levde och tänkte.

Carl Malmsten var en av 1900-talets stora svenska kulturpersonligheter och idag, över hundra år senare, finns monument över honom i nästan varje svenskt hem. Hans idéer och tankar kring formspråk och inredning hade redan för hundra år sedan stark påverkan på hemmiljö, offentlig miljö och hela den samtida samhällsdebatten.

Möbelmästarens idéer om hantverkets betydelse har fått stor spridning genom den omfattande pedagogiska verksamhet han bedrev. Även om några projekt fick stanna vid skisstadiet. Skolor som Carl Malmsten grundade är än idag mycket viktiga på sitt verksamhetsområde.

Genom böcker och föredrag missionerade Carl Malmsten för alternativa och pedagogiska metoder med syfte att komplettera, berika och utveckla individens förmåga att öva upp alla sinnen i harmoni med sina händers verk. Hans önskan var att lära ut hur man skapar ytterst berörande konst med bara händerna och enkla handverktyg. Idag när hans synsätt nästan bleknat på grund av den hisnande snabba tekniska utvecklingen, utan humanistiska värderingar, menar vissa experter inom konsthistoria att vi står inför ett paradigmskifte. Digitaliseringen kommer att behöva kompletteras av en ny insikt om betydelsen av hantverk; våra händers möjlighet i skapandets tjänst.

Carl Malmstens kulturella arv förvaltas och vårdas idag av Stiftelsen Siv och Carl Malmstens Minne.

Stipendium Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne

Läs mer