”Rationell serietillverkning får aldrig innebära något avkall på så överordnade mål som skönhet i formspråk och ändamålsenlighet”

Alla som känner Carl Malmstens livsgärning känner också till hans kärlek till hantverket. Trots att han brann för att unga människor skulle uppleva sambandet ”mellan hand och ande” var han inte främmande för industriell produktion. Redan i slutet av 1920-talet inledde han ett samarbete med kontorsmöbelindustrin – och i mitten av 1950-talet skapade han Nyckelbrödernas förbund, eller Nyckelverkstäderna, ett samarbete med målsättningen att förse den breda allmänheten med goda möbler.

När en nyfiken kollega vid ett tillfälle undrade hur ”en hantverksapostel som Carl Malmsten kunde inordna sig i industrins tjänst?” blev svaret att ”Nyckelbröderna minsann bidrog med royalty till hantverksutbildningen i Sverige och att rationell serietillverkning aldrig finge innebära något avkall på överordnade mål som skönhet i formspråk och ändamålsenlighet”. Brevet avslutades sedan med den omtalade raden:  ”på så vis har jag ställt ägget!”.

Idag finns några av de ursprungliga Nyckelverkstäderna kvar medan några andra har tillkommit. Gemensamt för alla, då som nu, är att de i alla avseenden uppfyller de höga krav på kvalitet som Stiftelsen Siv och Carl Malmstens Minne ställer på sina licenstagare.

”Storm om form.” Karikatyr i Svenska Dagbladet, 29.4.1933.

Under slutet av 1920-talet och och några år framåt pågick en offentlig debatt mellan traditionalister och funktionalister, som kommenterades i pressen med en del humoristiska karikatyrer.