Kriterier för Årets Carl Malmsten-möbel

Med jämna tidsintervall väljs en möbel som av någon anledning anses särskilt aktuell ur Carl Malmstens rikhaltiga produktion. Denna granskas och exponeras och kommenteras detaljerat beträffande formspråk och omständigheter kring dess tillkomst etc.

Val av Årets Carl Malmsten-möbel sker genom kontakter med licenstagare, skolor och f. d. malmstenselever och bekräftas genom beslut i Stiftelsen Siv och Carl Malmstens Minne. Förvaltningsbolaget Carl Malmsten AB annonserar i fackpress i samråd med respektive licenstillverkare.

Pinnstol Lilla Åland

Pinnstol Lilla Åland. Komponerad 1942. Årets Carl Malmsten-möbel 2011. Tillverkas av Stolab i Smålandsstenar.