Kriterier för Årets Carl Malmsten-möbel

Med jämna tidsintervall väljs en möbel som av någon anledning anses särskilt aktuell ur CM:s rikhaltiga produktion. Denna granskas och exponeras och kommenteras detaljerat beträffande formspråk och omständigheter kring dess tillkomst etc.

Val av Årets Carl Malmsten-möbel sker genom kontakter med licenstagare, skolor och f. d. malmstenselever och bekräftas genom beslut i Stiftelsen Carl och Siv Malmstens Minne. Förvaltningsbolaget CM Form AB annonserar i fackpress i samråd med respektive licenstillverkare.

Pinnstol Lilla Åland

Pinnstol Lilla Åland. Komponerad 1942. Årets Carl Malmsten-möbel 2011. Tillverkas av Stolab i Smålandsstenar.