Gungstol Lilla Åland

I en timrad stuga, som Carl Malmsten hade inrett med nyritade möber på 1940-talet, stod den första Lilla Åland gungstol. Nu varsamt moderniserad gör den sällskap hos Stolab med sina syskon karmstolen och pinnstolen. Stolab har sedan starten utgjort en av de s k ”Nyckelbröderna”, det vill säga tillverkare som förstod att överföra Carl Malmstens sensibla formspråk till sina maskiner utan att göra avkall på kvalitén.

Stolab är en av våra viktigaste licenstagare och bidrar starkt till finansieringen av våra stipendier till unga formgivare.