Utställning på Prins Eugens Waldemarsudde om Carl Malmsten blev en stor publikframgång

Utställningen Carl Malmsten – formgivare och pedagog, pågick 19 oktober 2013 – 2 mars 2014 och får betecknas som en succe, enligt projektledaren och intendenten vid museet, Daniel Prytz. En presentation av Carl Malmstens betydande livsgärning som formgivare och inredningsarkitekt i vilken rikligt med möbler, ritningar och exempel på inredningar ingick. Utställningen visade även Carl Malmstens insatser som pedagog där bl.a. elevarbeten från Carl Malmsten Furniture Studies, Capellagården samt Musikinstrumentakademien visar hur yngre generationers hantverksskicklighet och skaparförmåga tillkommer i Carl Malmstens anda.

I utställningen ingick även en publik hantverksateljé för eget skapande i trä under sakkunnig ledning. Utställningen anordnades på initiativ och i samarbete med Stiftelsen Siv & Carl Malmstens minne. Till utställningen utgavs en omfattande katalog med nytagna bilder som finns till salu bokhandeln och i museets butik.

Se Litteratur!